Privacyverklaring

Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over onze gegevensbescherming.


AVG compliancy statement

Onze producten en diensten voldoen aan de eisen van de AVG. Als afnemer van onze producten en diensten kun je daarop vertrouwen. Er is momenteel nog geen certificering voor AVG-compliancy mogelijk, maar zodra deze mogelijkheid bestaat, zal CGM Nederland zijn producten en diensten laten certificeren.

Vanuit het hoofdkantoor van CGM in Koblenz heeft een projectteam samen met de FG’s van alle Europese vestigingen richtlijnen en regels opgesteld, die ervoor zorgen dat alle producten en diensten en de landen-organisaties van CGM kunnen voldoen aan de eisen die de AVG stelt. Om zeker te stellen dat onze klanten kunnen vertrouwen op de AVG-compliancy van onze producten en diensten, zijn alle business units in Europa door CGM aan een uitgebreide audit onderworpen. CGM Nederland heeft aangetoond AVG-compliant te zijn.

AVG-compliancy is echter een momentopname. Er is CGM Nederland alles aan gelegen om ook AVG-compliant te blijven.

Ook blijven we onze producten verder aanpassen aan de laatste stand van zaken. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft steeds meer helderheid. Daar waar nodig passen wij onze producten en diensten weer aan.

Meer weten

Wilt u meer weten over onze gegevensbescherming?
Privacyverklaring CGM LIFE PGO
Privacyverklaring CGM LIFE ID

Mocht u vragen hebben over de privacyverklaring, dan kunt u altijd contact opnemen met onze supportafdeling: pgo.cgmlife@cgm.com.